Ch@m

Meerstemmig gemengd koor

Ch@m is een meerstemmig koor dat sinds 2002 bestaat en een 30-tal koorleden telt.

De naam Ch@m staat als letterwoord voor ‘Chorus@Music’ en ‘Chorus@Mind’. 

Ch@m werd achtereenvolgens gedirigeerd door Sofie Thoen,  Johannes Dewilde, Pascal Lestaeghe en staat sinds september 2018 onder de muzikale leiding van Hanne Van Gastel. 

 

 

In 2016 behaalden wij op het provinciaal koortoernooi 2de categorie met bijzondere vermelding van de jury.

We repeteren op dinsdagavond in het Dienstencentrum ‘De Reinaert’ in 
Destelbergen.

We heten je van harte welkom op onze website, maar liever nog op een optreden of tijdens een repetitie!

Image